Annons

Vittnesmålet pekar på att bevis röjdes – ”en cover up”

Kassaskåpet som bröts upp var fyllt av säkerhetsklassade dokument.
Kassaskåpet som bröts upp var fyllt av säkerhetsklassade dokument. Foto: Yvonne Åsell

Korruptionsbevis kan ha undanröjts när en italiensk åklagare bröt upp ett kassaskåp som tillhörde chefen för EU:s kriminalunderrättelsetjänst, svensken Michael Rawlinson. Det visar ett unikt vittnesmål från en brittisk domare som SvD har tagit del av.

Under strecket
Publicerad

Rawlinson dog 2018 delvis i sviterna efter ett angrepp av mördarbakterier som han drabbades av i Kosovo.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 2
Foto: Yvonne Åsell Bild 2 av 2

Den 22 juni 2015 klev en italiensk åklagare in på EU:s kontor för kriminalunderrättelsetjänst i Kosovos huvudstad Pristina. Med hjälp av två kosovoalbanska verkstadsarbetare lät han såga upp ett kassaskåp och tömde det på innehåll. Som SvD tidigare har kunnat berätta användes kassaskåpet av den svenske underrättelseofficeren Michael Rawlinson, som arbetade med en känslig korruptionsutredning av två italienska domare som misstänktes ha tagit emot mutor för att släppa, eller ge strafflindring, åt misstänkta brottslingar och krigsförbrytare.

Uppbrytningen av kassaskåpet hade föregåtts av att Michael Rawlinson, och resten av den grupp som utredde den misstänkta brottsligheten, hade tagits ur tjänst av chefen för EU:s rättskipande insats i Kosovo, EULEX. Samtidigt hade EULEX-chefen initierat en utredning av Rawlinson och hans personal på kontoret för kriminalunderrättelsetjänst. Utredarna skulle undersöka om Rawlinson hade gjort sig skyldig till ”kränkande informationsinsamling” och insamling av ”skadliga uppgifter om EU-anställda och kosovoalbanska politiker”.

Annons
Annons

Rawlinson dog 2018 delvis i sviterna efter ett angrepp av mördarbakterier som han drabbades av i Kosovo.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 1

Det Malcolm Simmons säger vidimerar att detta var en cover up.

Den grupp som sattes att utreda den svenske underrättelseofficeren bestod av tre högt uppsatta EULEX-jurister, bland annat den brittiske domaren Malcolm Simmons, som vid den här tiden var chefsdomare för EU:s rättskipande mission i Kosovo. För första gången ger nu Simmons sin syn på det som drabbade Michal Rawlinson genom ett unikt vittnesmål som kommer att lämnas in till en brittisk arbetsrättsdomstol. Rättegången handlar dock inte primärt om Rawlinson utan om tvist som Simmons har med EU och brittiska UD. 

Rawlinson dog 2018 delvis i sviterna efter ett angrepp av mördarbakterier som han drabbades av i Kosovo.
Rawlinson dog 2018 delvis i sviterna efter ett angrepp av mördarbakterier som han drabbades av i Kosovo. Foto: Yvonne Åsell

I en inlaga till domstolen säger Simmons att han visserligen ingick i den grupp som utredde Rawlinson men att utredningen i praktiken helt styrdes av den italienska åklagaren Danilo Ceccarelli och EULEX chefen, italienaren Gabriele Meucci. Simmons tilläts inte delta vid deras möten.

Men han fick ändå ta del av kassaskåpets innehåll. Enligt Simmons fanns där bevis på korruption och lagöverträdelser som italienska EULEX-domare hade begått. Simmons hävdar att det inte var någon slump att utredningen av Rawlinson initierades av den italienske EULEX chefen och att den leddes av en italiensk åklagare – bevisen som fanns i kassaskåpet var kopplade till italiensk EU-personal.

Annons
Annons
Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 1

Den italienska EULEX-chefen, Gabriele Meucci, ska ha förbjudit Simmons att avslöja vad som fanns i skåpet. Gjorde han det riskerade han åtal. Men inför den brittiska domstolen väljer han ändå att avslöja innehållet och har lämnat in bevismaterial till domstolen.

Enligt Simmons innehöll skåpet bland annat transkriberingar av bandade samtal mellan en av de misstänkta domarna och kända kriminella. I kassaskåpet ska det även ha funnits hemligstämplade NATO-dokument och hemligt underrättelsematerial.

Mats Matsson, som fram till 2015 var chef för alla EU:s operativa insatser i Kosovo, anser att Simmons vittnesmål pekar på en medveten mörkläggning av den korruptionsutredning som Michael Rawlinson arbetade med. På detta sätt kunde centrala bevis undanhållas för den domare som lade ner korruptionsutredningen.

– Det Malcolm Simmons säger vidimerar att detta var en cover up, säger Mats Mattsson.

Mats Mattson menar också att vittnesmålet visar att EULEX-chefen Gabriel Meucci på flera punkter bröt mot det regelverk han var satt att följa, den så kallade OPLAN. Bland annat skulle den typen av utredningar som Meucci tillsatte alltid fatta sina beslut gemensamt. Om Simmons blev utesluten stred det hela mot reglerna.

Foto: Yvonne Åsell

Anledningen till Simmons vittnesmål är en arbetsrättslig tvist han har med EULEX och med brittiska UD. 2017 anklagades han för att ha haft en olämplig kommunikation med en försvarsadvokat, lagt sig i ett pågående rättsfall och för att inte ha följt EU:s visselblåsarregler. Detta ledde till att han avskedades. Malcolm Simmons bestrider alla dessa anklagelser och har därför dragit både EU och brittiska utrikesdepartementet inför rätta. Förhandlingarna inleddes den 28 oktober och pågår i en första omgång i tre dagar.

Michael Rawlinson dog sommaren 2018 delvis i sviterna efter ett angrepp av mördarbakterier som han drabbades av i Kosovo ett par månader innan kassaskåpet bröts upp. Han är frikänd från alla misstankar om tjänstefel eller lagbrott av ett oberoende utredningsteam från Europeiska utrikestjänsten EEAS. Samma team riktade i sin rapport mycket hård kritik mot Gabriele Meuccis agerande och hans beslut att öppna kassaskåpet.

Svenska Dagbladet har sökt Malcolm Simmons för en kommentar men han har avböjt på grund av den pågående förhandlingen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons