Vänsterpartiet vill ha en ekonomisk politik där målet är full sysselsättning. ”Då kanske vi tar tillvara på varje människa”, säger Ulla Andersson, här tillsammans med Birger Lahti.
Vänsterpartiet vill ha en ekonomisk politik där målet är full sysselsättning. ”Då kanske vi tar tillvara på varje människa”, säger Ulla Andersson, här tillsammans med Birger Lahti. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

”Inför förmögenhetsskatt – minska arbetstiden”

Kortare arbetsdag till priset av lägre löneökningar. Vänsterpartiets vision om ett helt jämlikt samhälle ekonomisk har en given baksida – men ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson och hennes näringspolitiska dito Birger Lahti menar att några fler borde dela på notan: vd-arna.

Uppdaterad
Publicerad

Sommarsolen gassar utanför Vänsterpartiets lokaler i Riksdagen. Ulla Andersson och Birger Lahti slår sig ner vid det stora konferensbordet. Häller upp vatten.

– Jag tror att vi ska ha en kortare arbetsdag, så att vi har tid för att göra andra saker än enbart lönearbete. Jag tror också på ett samhälle som har ställt om så att vi inte längre utgör en fara för klimatet. Och jag hoppas att vi nu lever i den sista generationen där kvinnor är underordnade män, lönemässigt, i villkor och med rättigheter, säger Ulla Andersson.

SvD:s intervjuserie inför valet – om visionerna för den ekonomiska politiken, om hur vi ska leva, bo och arbeta om tio år – har kommit till Vänsterpartiet.

Ulla Andersson är den av alla intervjuade som suttit längst i riksdagen. Plats 48 har varit hennes sedan 2006, som representant för Gävleborgs län.

Vänsterpartiet fick också driva frågan om vinster i välfärden in i riksdagskaklet.

Under regeringen Löfvens tid har Ulla Andersson haft en nyckelroll. Det är hon som har budgetförhandlat med finansminister Magdalena Andersson (S).

Efter reklamen visas:
Kött eller grönsaker för Vänstern?

Decemberöverenskommelsen gav V ett stort inflytande och partiet berättar stolt om hur de fått igenom beslut som att åter göra fackföreningsavgiften avdragsgill, höja studiebidragen och erbjuda gratis simskola för alla barn i förskoleklass.

Vänsterpartiet fick också driva frågan om vinster i välfärden in i riksdagskaklet.

Decemberöverenskommelsen gav V ett stort inflytande och partiet berättar stolt om hur de fått igenom beslut som att åter göra fackföreningsavgiften avdragsgill, höja studiebidragen och erbjuda gratis simskola för alla barn i förskoleklass.

Annons

Vänsterpartiet fick också driva frågan om vinster i välfärden in i riksdagskaklet.

Men statsminister Stefan Löfven flirtar numera ogenerat högerut – mot Liberalerna och Centerpartiet. Vänsterpartiet skulle alltså kunna göra ett bättre val i höst jämfört med 2014, men få långt mindre inflytande.

”Det är jättestora skillnader i Sverige, mellan förorter och städer, mellan landsbygd och städer”, säger Birger Lahti.
”Det är jättestora skillnader i Sverige, mellan förorter och städer, mellan landsbygd och städer”, säger Birger Lahti. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Birger Lahti har snart suttit sin första mandatperiod i riksdagen, på plats 313, som representant för Norrbottens län.

Lahti är skogsarbetaren som gjorde en facklig karriär och sedan blev kommunpolitiker. Ulla Andersson har arbetat i förskolan och var länge aktiv som kommunpolitiker i Gävle.

Det osäkra läget till trots. Andersson och Lahti hoppas få inflytande också i höst. Och de vet vad de vill se: en kortare arbetsdag, målet är sex timmar. Försök har genomförts bland annat på äldreboenden i Göteborg.

Annons

Med kortare arbetsdagar – hur ska ni då finansiera välfärden?

– Lärare, sjuksköterskor, barnmorskor, de jobbar tills de blir sjukskrivna. Då måste vi inse att det är något som är väldigt problematiskt. Den enskilde individen betalar med sin hälsa, man jobbar tills man blir sjuk, säger Ulla Andersson och fortsätter.

– Vi vill inleda en arbetsförkortning genom att låta regioner och kommuner testa och utvärdera för att kunna rulla vidare, säger hon.

Färre arbetade timmar bör innebära att mindre jobb hinns med. För välfärden innebär det ett ännu större behov av undersköterskor, sjuksköterskor och lärare. Yrken som det redan i dag råder brist på.

Det är klart att vi inte både kan äta kakan och ha den kvar.

Dessutom torde många arbetsgivare vara njugga till idén att betala ut samma lön – men för färre antal arbetade timmar.

Frågan om sex timmars arbetsdag, dess för- och nackdelar, var också i fokus under Vänsterpartiets kongress i Karlstad. Då medgav partiledaren Jonas Sjöstedt att priset för en kortare arbetsdag troligen blir lägre framtida löneökningar.

Annons

I konferensrummet i riksdagen utvecklar Ulla Andersson resonemanget. Hon menar att det blir en avvägning och att frågan blir upp till arbetsmarknadens parter att hantera.

– En förkortad arbetstid tas väl från en del av löneutrymmet, det är väl det troliga. Men jag tänker också att den gemensamma sektorn, som vi har politiskt ansvar för, behöver få så bra arbetsvillkor som möjligt.

Men är det värt att avstå från lönehöjningar?

– Det är klart att vi inte både kan äta kakan och ha den kvar, säger Birger Lahti och ställer en retorisk motfråga.

– Är en vd värd flera hundra tusen i månaden? Är det vad samhället behöver? frågar han.

För Vänsterpartiet är svaret givetvis nej. Diskussionen om klass är högst levande, liksom om jämställdhet.

 ”Om generationen som nu är 20 år gammal ska orka jobba länge, då är det klart betydelse om man jobbar 6 timmar eller 8 timmar”, säger Birger Lahti.
”Om generationen som nu är 20 år gammal ska orka jobba länge, då är det klart betydelse om man jobbar 6 timmar eller 8 timmar”, säger Birger Lahti. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons

Birger Lahti lyfter frågan om lön till att också handla om avtalsrörelsen.

– Industriavtalet var bra på sitt sätt, i ett land som var beroende av sin basindustri, men det ser alltid till att kvinnodominerade yrken får stå tillbaka. Där kan politiken spela en roll.

Vad kan ni som politiker fatta för beslut som tar bort löneskillnader mellan kvinnor och män?

– Föräldraförsäkringen är ett så typiskt exempel, att den ska vara delad lika mellan båda föräldrarna. Kvinnorna skulle inte tjäna mer på kort sikt men sett över tid anser vi att det skulle leda till en utjämning, säger Birger Lahti.

Ulla Andersson håller med.

Vi behöver också tillföra mer resurser så att fler kan anställas.

– Föräldraförsäkringen är en central nyckel. I dag förväntar sig arbetsgivaren att kvinnor ska vara hemma. De ska föda barn och vårda barn. Kvinnor ses som en reservarbetskraft.

En fråga kvarstår. Bristtalen.

Ulla Andersson återkommer till arbetsvillkoren och arbetsmiljön. Om arbetet vore mindre stressigt skulle fler orka vara kvar och sjuktalen skulle minska menar hon.

Annons

– Vi behöver också tillföra mer resurser så att fler kan anställas. Det är också uppenbart att vinstjakten måste försvinna så att våra skattepengar går till det de är avsedda för, säger hon.

Ulla Andersson (V) vill se ett samhälle där människor blir tillvaratagna på ett annat sätt än i dag, med trygghet i skola och jobb och möjlighet att delta i det demokratiska samtalet.
Ulla Andersson (V) vill se ett samhälle där människor blir tillvaratagna på ett annat sätt än i dag, med trygghet i skola och jobb och möjlighet att delta i det demokratiska samtalet. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Förutom kortare arbetsdag vill partiet se en lagstadgad rätt till heltid. Men också en statlig grön investeringsbank för att hjälpa ställa om industrin till en mer fossilfri produktion.

Partiet skulle också vilja förändra den ekonomiska politiken till att sikta mot full sysselsättning.

En sak är tydlig. I Vänsterpartiets framtid tar staten ett större ansvar. Både för enskilda men också för glesbygd och landsbygd.

Förutom sina 30 år i skogen har Birger Lahti också jobbat en tid som mjölkbonde.

– Politiken har övergett landsbygden för länge sen. Man har en övertro på marknadskrafter, det fungerar på Södermalm men det fungerar inte på landsbygden. Det krävs gemensamma politiska beslut för att hålla ihop, säger han.

Annons

Vänsterpartiet vill reformera det kommunala utjämningssystemet så att utjämningen ökar jämfört med i dag. Partiet vill också höja fastighetsavgiften, trappa ned ränteavdragen och återinföra förmögenhetsskatten.

Vilja är en sak. Kunna något annat.

Till hösten väntas alltså det politiska landskapet vara ett helt annat.

Jag vägrar tro att 20 procent av Sveriges befolkning inte vill ha ett samhälle som utvecklas tillsammans.

Kommer ni få gehör för era idéer också efter valet?

– Vi vet att S har svårt att se skillnad mellan höger och vänster i valet. En röst på oss är den enda garanten mot borgerlig politik och för en progressiv samhällsutveckling.

Är ni pessimister eller optimister inför framtiden?

– I dag har jag en klump i magen, för rasism och för den politiska debatten där man ska klämma åt människor och utmåla människor. Det gör ont i mig, säger Ulla Andersson och fortsätter.

– Samtidigt vet jag att det finns ett samhälle där man ställer upp för varandra. Det är bara titta på vad som hände när alla flyktingar kom hit, hur människor öppnade sina hem och hjälpte till. Jag tänker att människan kan förändra om den vill, tillsammans, då tror jag ljust på framtiden, säger hon.

Birger Lahti säger att han är optimistisk.

– Jag vägrar tro att 20 procent av Sveriges befolkning inte vill ha ett samhälle som utvecklas tillsammans.

Ulla Andersson fyller i:

– Jag håller med dig. Jag tror mer om människan, säger hon.

”Det är jättestora skillnader i Sverige, mellan förorter och städer, mellan landsbygd och städer”, säger Birger Lahti.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 3

”Om generationen som nu är 20 år gammal ska orka jobba länge, då är det klart betydelse om man jobbar 6 timmar eller 8 timmar”, säger Birger Lahti.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 3

Ulla Andersson (V) vill se ett samhälle där människor blir tillvaratagna på ett annat sätt än i dag, med trygghet i skola och jobb och möjlighet att delta i det demokratiska samtalet.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 3 av 3