Annons

Vuxenutveckling är att bli allt mer mentalt flexibel

Den amerikanske professorn Robert Kegan ligger bakom en av teorierna om vuxenutveckling.
Den amerikanske professorn Robert Kegan ligger bakom en av teorierna om vuxenutveckling. Foto: Tomas Oneborg

Professor Robert Kegan menar att även vuxnas utveckling sker i olika stadier. Ju mognare vi blir desto mer komplext klarar vi att tänka. Mer än någonsin behöver världen mogna individer med förmågan att se problem ur flera perspektiv samtidigt.

Under strecket
Publicerad

– Människans förmåga till djupgående förändring har alltid intresserat mig, säger Robert Kegan.

Foto: Tomas Oneborg

C G Jung trodde att alla människor skulle gå igenom en djupare, inre förvandling som äldre. Men Kegans forskning visar att bara några enstaka procent kommer dit.

Foto: Tomas Oneborg

Robert Kegan minns precis hur det kändes den där våren när han lösgjorde sig från olika grupptillhörigheter och började bli en mer självständig individ. Eller, för att tala med hans i dag världskända teori om vuxenutveckling, hur det var att förflytta sig från gruppidentitet till en allt djupare, inre självständighet.

Fast det visste han inget om då, 21 år gammal 1968.

Han var avgångsstudent på college och började betrakta sin amerikanska kultur mer utifrån. Vietnamkriget var ju fel. Och han ville absolut inte dit och kriga. Ändå tyckte till och med hans pappa att han borde delta i USA:s ”kamp mot kommunismen”.

Men Robert Kegan lyssnade på sig själv och inledde en resa som han i sin teori senare skulle beskriva som att knuffas ut ur ungdomsårens trygga bekräftelser från familje- och kompisrelationer och börja bygga upp sitt jag mer inifrån.

– Teorin har kunnat visa att det här steget är den mest kännbara omvandlingen i vuxenlivet, säger Robert Kegan när vi ses för en intervju strax efter att flyget har landat på Arlanda.

Annons
Annons

– Man går från att i huvudsak vara skapad av samhället, inbäddad i dess värderingar och definitioner av verkligheten, till att följa sin egen inre väg.

Men, undrar han nyfiket, varifrån fick han också modet att som ung man gå emot sin egen kultur?

Robert Kegan har varit professor och undervisat i livslångt lärande vid Harvard Graduate School of Education i Boston, USA, i flera decennier. Utifrån pedagogik och vuxenlärande lanserade han på tidigt 1980-tal en teori för vuxnas mentala jagutveckling – men upplevde att psykologiforskarna på den tiden var ointresserade. Kegan tänkte att vuxna gradvis begriper alltmer av världen på motsvarande sätt som barn gör under uppväxten – beskrivet av den schweiziske psykologen Jean Piaget (1896–1980).

– Men utvecklingen genom olika stadier upphör aldrig, säger Robert Kegan.

I dag finns flera etablerade teorier om att vi i vuxenlivet går igenom tydliga steg mot att bli mentalt mer flexibla, kunna se en större bild av verkligheten än vår egen och stå ut med att inte ha givna svar. Robert Kegan är i dag ett av de stora namnen inom den psykologiska inriktningen vuxenutveckling och var i Sverige i april för en konferens om världens behov av fler mogna individer.

I Robert Kegans teori finns fem utvecklingsstadier. De två första hör till barndomen och liknar Piagets steg, det tredje kan börja någon gång i 20-årsåldern. Förflyttningen från ett stadium till nästa börjar med att något inte längre känns lika meningsfullt för oss som förut. Vi ställer oss litet utanför de sammanhang vi tillhör och betraktar dem mer kritiskt.

Annons
Annons

– Människans förmåga till djupgående förändring har alltid intresserat mig, säger Robert Kegan.

Foto: Tomas Oneborg

Då kan man till exempel som ung vuxen, anpassad till samhällets och gruppens normer, börja reflektera över huruvida rådande värderingar (”unga amerikanska män ska delta i Vietnamkriget i USA:s kamp mot kommunismen”) matchar ens egna (”vänta här, jag har inget emot de här människorna, varför ska jag dit och skjuta ihjäl dem?”). I Kegans modell är man då på väg från tredje till fjärde stadiet i vuxenutvecklingen.

– Då märker man till exempel att bekräftelser utifrån inte räcker längre. De ger inte samma känsla av mening, säger Robert Kegan som döpt nästa stadium till ”the self-authoring mind”.

– Man börjar ”författa” sin egen inre väg och forma en inre kompass som leder till en känsla av personlig auktoritet och styrka. Den här förvandlingen är den vanligaste man går igenom som vuxen.

– Människans förmåga till djupgående förändring har alltid intresserat mig, säger Robert Kegan.
– Människans förmåga till djupgående förändring har alltid intresserat mig, säger Robert Kegan. Foto: Tomas Oneborg

Robert Kegan förklarar att vi i nästa stadium ökar vår förmåga att reflektera över och uttrycka våra känslor och tankar istället för att vara ett med dem så de styr över oss. Förmågan att ställa sig utanför och betrakta också sina egna reaktioner är ett viktigt steg till mer mognad. Men det är inte utan att det kan kännas smärtsamt, varnar han. Att gå emot rådande värderingar i en grupp eller gemenskap innebär kanske att man förlorar den respekt och värme man får där.

Annons
Annons

C G Jung trodde att alla människor skulle gå igenom en djupare, inre förvandling som äldre. Men Kegans forskning visar att bara några enstaka procent kommer dit.

Foto: Tomas Oneborg

– Det är också en sorg att förlora det invanda sättet man har haft att skapa mening. Man har inte kvar hur man känner sig själv, hur man har byggt sitt ego. Alternativet är att ignorera sin inre röst som säger ’det här är inte längre den jag är’.

Men ju längre man rör sig i övergångarna, desto mer upplever man fördelarna med de nya sätten att vara, förklarar Kegan. Man får en större värld att spela i. Att röra sig mot nästa stadium betyder inte att det gamla försvinner, bara att man inte längre identifierar sig med det. Man har alltid med sig sina tidigare erfarenheter.

– Man känner det allt mindre som att förlora sig själv och alltmer som att bli en större version av själv. Man får uppleva sig själv som ett växande fenomen, och man är aldrig färdig.

C G Jung trodde att alla människor skulle gå igenom en djupare, inre förvandling som äldre. Men Kegans forskning visar att bara några enstaka procent kommer dit.
C G Jung trodde att alla människor skulle gå igenom en djupare, inre förvandling som äldre. Men Kegans forskning visar att bara några enstaka procent kommer dit. Foto: Tomas Oneborg

Men Robert Kegan menar att många är kvar i tredje stadiet av vuxenutveckling, fast i gruppidentiteten.

– För dem med olika former av fundamentalistiska övertygelser, religiösa eller andra, är dessa strömningar av personligt oberoende oerhört hotande. Här finns potentialen för en enorm backlash. I mitt fall i USA har vi fått Trump till presidentposten.

I dag reser Robert Kegan runt i världen och ger workshops på företag för att skynda på människors förflyttning från gruppidentitet till en mer självständig hållning. Och det går att stödja den utvecklingen för medarbetarna, säger han efter att ha studerat ett 30-tal organisationer. De som lyckas har ett klimat präglat av såväl tillräckligt med omsorg som tillräckligt med utmaningar.

Annons
Annons

– Mitt jobb handlar om miraklet i att människor fortsätter att växa och utvecklas. Men man måste alltid ha respekt för vad det kostar för individen. Det utmanar ju de människor vars sätt att tänka man lämnar bakom sig.

Inspirerande att man kan gå igenom en så pass dramatisk omvandling efter 60!

När Kegan kommer till det femte stadiet, det han kallar ”the self-transforming mind” som handlar om att stå ut med förändring, osäkerhet och att det finns vitt skilda perspektiv på allt, nämner han psykiatern Carl G Jung (1875–1961). Jung trodde att alla människor skulle gå igenom en djupare, inre förvandling som äldre.

– Men vår forskning visar att bara några enstaka procent kommer dit. Däremot hade han rätt i att det aldrig händer särskilt tidigt. Vi har inte sett någon som redan i 20–30-årsåldern förflyttat sig bortom fjärde stadiet.

Enligt Robert Kegan händer detta inte automatiskt bara för att man blir äldre. En del lämnar aldrig gruppidentiteten, andra först när de slutar jobba (och slipper skråtänkande, arbetsplatsens ingrodda värderingar). När de säger ”synd att det inte hände tidigare” är Kegan uppmuntrande:

– Det är väl inspirerande att man kan gå igenom en så pass dramatisk omvandling efter 60! Och eftersom det är ett fullständigt nytt fenomen att vi lever så länge måste vi fråga oss: Vad kan det betyda?

– Vi har skapat en komplex värld, med både underverk och stora faror. Jag tror att människan lever allt längre för att kunna utveckla den mentala komplexitet som krävs för att göra det möjligt för oss att rädda oss.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons