Annons

Wallström: Främsta målet är att skapa trygghet

Margot Wallström.
Margot Wallström. Foto: Wolfgang Kumm/AP

Det är ett misstag att antyda att Sveriges politik i dagsläget inte skulle sträva efter mer avspänning. Det skriver utrikesminister Margot Wallström i en replik till Blix, Ekéus och Hirdman.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | SÄKERHETSPOLITIK

Hans Blix, Rolf Ekeus och Sven Hirdman skriver i SvD den 8 juni att Sverige kan göra mer för avspänning i Europa och i vårt närområde. Det är en viktig målsättning. Samtidigt är det ett misstag att antyda att Sveriges politik i dagsläget inte skulle sträva efter just detta.

Att skapa trygghet i Sverige och världen är det främsta målet med vår utrikespolitik. I linje med debattörernas resonemang är vi övertygade om att detta bäst befrämjas genom en aktiv diplomati, internationellt samarbete och ett starkt engagemang i EU och FN.

Vårt arbete för trygghet och avspänning utgår från den gemensamma säkerhetens logik: att de stora säkerhetshoten idag inte bryr sig om nationsgränser, och att världens länder därför måste bemöta dem genom samarbete. Det gäller exempelvis kärnvapenfrågan, klimathotet, den organiserade brottsligheten, människohandeln, etc. Denna bredare syn på säkerhet tydliggör behovet av samarbete och dialog, även med dem vars värderingar vi inte alltid delar.

För att ge några konkreta exempel på den verksamhet som redan idag är viktiga komponenter i vår utrikespolitik:

Annons
Annons

Främja jämlikhet och demokrati.
Samhällen som är jämlika och jämställda, öppna och demokratiska är tryggare. Genom att på olika stödja civilsamhället, oberoende journalistik, fackföreningar och akademi i Östeuropa bidrar vi till ökad säkerhet. Den feministiska utrikespolitiken är en viktig del i detta, liksom regeringens demokratioffensiv. Mycket av detta arbete görs genom biståndet.

Värna vår militära alliansfrihet.
Alliansfriheten tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik i kombination med fördjupade försvarssamarbeten, särskilt med Finland, och en trovärdig nationell försvarsförmåga. Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och ökat samarbete på bred front: i Norden och Östersjöområdet, inom FN och OSSE, och genom partnerskapet med Nato.

Förtroendeskapande och riskreducering.
Som debattörerna påpekar är organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, ett viktigt forum där Sverige deltar aktivt. Som ordförande i kommittén som övervakar Open Skies-avtalet bidrog Sverige under förra året till att lösa knutar som förhindrade avtalets tillämpning. Vi arbetar tillsammans med andra för att modernisera Wiendokumentet för militärt förtroendeskapande åtgärder. Vi är övertygade om att transparens och utbyten mellan militära företrädare från olika länder minskar risken för felbedömning av varandras intentioner. Tyvärr har Ryssland ännu inte visat intresse för detta inom OSSE:s ram.

Annons
Annons

Sverige har också deltagit i det internationella flygsäkerhetsarbetet inom ramen för ICAO, avseende bland annat transponderanvändning, vilket debattörerna lyfter. Det centrala för att undvika flygincidenter är dock att militär flygfart tillämpar principer om att sätta flygsäkerheten först, vilket tyvärr åsidosatts av ryska piloter vid enskilda tillfällen under senare tid.

Verka för kärnvapennedrustning.
Sverige har ett långvarigt engagemang för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. I dagarna har vi genomfört en internationell nedrustningskonferens i Stockholm. Femton länder enades kring Stockholmsinitiativet för nedrustning inom icke-spridningsfördraget NPT. Det innebär att vi uttryckligen delar en ambition att skapa förutsättningar för konkreta nedrustningsresultat.

Samarbeten i regionala organisationer.
Sverige är en aktiv medlem i Östersjöstaternas råd, Barentsrådet och Arktiska rådet. I dessa organisationer, där även Ryssland deltar konstruktivt, sker praktiskt inriktade samarbetsprojekt på områden som klimat och miljö, att bekämpa människohandel och prostitution och främjande av kultur och minoriteters rättigheter.

Ökade folk till folk-utbyten.
Fred och trygghet börjar i människors sinnen. Därför verkar vi för ökad förståelse genom internationella utbyten och möten, särskilt mellan ungdomar. Detta är viktiga komponenter i vår Rysslandspolitik, samt för vårt arbete med EU:s östliga partnerskap. Detta bidrar också till avspänning.

Sveriges säkerhet börjar med trygghet i närområdet och i Europa. Att värna den är utrikespolitikens främsta uppgift.

Margot Wallström (S)
utrikesminister

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons