Annons

”Weidmo Uvell glömmer flera viktiga saker om plast”

Fredrick Federley (C).
Fredrick Federley (C). Foto: Christine Olsson/TT
Under strecket
Publicerad

REPLIK | PLAST

Rebecca Weidmo Uvell skriver på SvD Debatt att vi Europaparlamentariker som röstade för förslaget om att förbjuda engångsplast okritiskt låtit oss påverkas av lobbyism. För min del är det inte så jag jobbar och verkligen inte så jag fattar beslut. Den onödiga engångsplasten som sugrör och bestick, är tvärtom jätteviktig att fasa ut ur, men lagen handlar mer än om bara förbud.

För mig är det viktigaste i politiskt beslutsfattande att vetenskapliga rön och fakta vägleder mina värderingar och beslut. I frågan om att fasa ut engångsplast är både jag, forskningen och EU:s expertmyndigheter överens om att vi politiker måste agera. Snart finns det mer plast än fisk i våra hav. EU-kommissionen har gjort beräkningen att Europa år 2030 hade sparat 65 miljarder kronor på att förbjuda vissa engångsartiklar i plast, och att klimatkostnaderna skulle minska med 220 miljarder kronor.

Weidmo Uvell försvarar engångsplasten med att i Sverige blir nästan all plast till ny plast eller fjärrvärme. Detta må stämma, men det är långt i från verkligheten i andra av EU:s medlemsländer, där det är vanligare att plasten hamnar på hög på anläggningar för förvaring av avfall så kallade deponi. Deponi är inte bara dåligt för miljön i sig, det ökar också risken att plast eller annat avfall hamnar i haven. Vidare är återvunnen plast dyrare än första generationens plast, därför ser vi inte att vi endast kan förlita oss på att ökad återvinning av plast ska fasa ut första generationens plast.

Annons
Annons

En annan viktig aspekt som Weidmo Uvell glömmer att nämna är att den engångsplast som nu ska förbjudas nästan uteslutande är fossilbaserad. När denna plast hannar i haven så mals den ner till mikroplaster, och ligger den tillräckligt länge i haven till nanopartiklar som är så små att de skulle kunna nå människans blodomlopp med okända hälsokonsekvenser. Just därför är det viktigt att vi sänder en signal till marknaden och att EU börjar fasa ut den fossilbaserade plasten och ersätta den med hållbara alternativ, exempelvis biobaserad plast som vi kan utvinna från restprodukter av vårt skogsbruk.

Lagstiftningen, som Weidmo Uvell försöker få det att låta som bara innebär förbud mot sugrör, är i realiteten en lång rad åtgärder mot marin nedskräpning, obligatorisk inblandning av återvunnen plast i PET-flaskor, förutsättningar för förenklad återvinning, miljö-märkning av produkter och  utökat producentansvar gällande exempelvis fiskeutrustning och tobaksfilter. För att nämna några exempel.

Jag håller med om att EU inte är den största boven i dramat, men EU ska, som i flera andra miljö- och klimatfrågor, gå i främsta ledet och leda andra länder i rätt riktning. Jag köper inte argumentet om att bara för att de andra är dåliga på miljö och klimat, så kan vi inte vara bättre. EU är världens största marknad och därför sätter vi standard för den globala utvecklingen. Om EU börjar begränsa plastanvändningen så kommer det att märkas internationellt. Ett minskat plastberoende behövs.

Fredrick Federley (C)
EU-parlamentariker och kandidat i EU-valet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons