Annons

Wikimedia: Direktivet slår mot kunskapen

De svenska ledamöterna i Europaparlamentet bör rösta nej till artiklarna 11 och 13, och allra helst till upphovsrättsdirektivet i sin helhet. Det är inte för sent att skapa en gemensam upphovsrätt som understödjer den digitala utvecklingen av samhället, skriver Mattias Blomgren, ordförande för Wikimedia Sverige.

Under strecket
Publicerad

Mattias Blomgren.

Foto: Fotograf: Holger Motzkau, Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0) Bild 1 av 1

Mattias Blomgren.

Foto: Fotograf: Holger Motzkau, Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0) Bild 1 av 1
Mattias Blomgren.
Mattias Blomgren. Foto: Fotograf: Holger Motzkau, Wikipedia/Wikimedia Commons (cc-by-sa-3.0)

DEBATT | UPPHOVSRÄTT

Det europeiska samarbetet dränks just nu av slutfaserna av det brittiska utträdet ur EU. Dock inträffar mitt i allt detta en annan stor händelse som våra svenska Europaparlamentariker inte får glömma bort: den slutgiltiga omröstningen om förslaget till nytt upphovsrättsdirektiv. Vi i Wikimedia Sverige vill uppmana de svenska ledamöterna att åtminstone rösta nej till artiklarna 11 och 13 om bland annat länkdelning och uppladdningsfilter.

Wikimedia Sverige är en ideell förening som verkar för att sprida fri kunskap, bland annat genom uppslagsverket Wikipedia. I mer än tio år har vi tillgängliggjort kunskap, digitaliserat kulturarv och arbetat för en värld där fler människor får tillgång till mer fakta. Under dessa år har vi lärt oss hur viktig upphovsrätten är, men också att den behöver reformeras för ett digitalt samhälle.

Annons
Annons

Från början var vi positiva till EU-kommissionens ansats: nu fanns det på riktigt möjlighet att harmonisera nationella upphovsrättslagstiftningar och bidra till en europeisk upphovsrätt för ett digitalt samhälle. Problemet är att det förslag som nu föreligger innehåller flera riktigt problematiska artiklar, artiklar som snarare omkullkastar utvecklingen än understödjer den.

Det handlar framför allt om två artiklar. Artikel 11 begränsar den mängd innehåll som delade länkar kan visa. Eftersom både kontext och innehåll därmed riskerar att gå förlorat, kommer möjligheterna att göra innehåll förståeligt och användbart på internet att begränsas. Ett konkret exempel för Wikipedia gäller fotnoter, som säkerställer att innehållet i uppslagsorden är verifierbart. Artikel 11 kommer kraftigt begränsa möjligheterna att referera till material som publicerats på internet, vilket i slutändan kommer göra innehållet på Wikipedia, liksom på andra plattformar, mindre tillförlitligt. Den som drabbas, till syvende och sist, är läsaren.

Artikel 13 ställer bland annat krav på att allt material granskas upphovsrättsligt innan det publiceras. I praktiken innebär detta krav på olika uppladdningsfilter, som kommer att skapa enorma kostnader för användargenererade plattformar i allmänhet. Internets ekosystem bygger på aktivt deltagande från användare. Användare delar sina texter, sprider sina foton, laddar upp sin musik och skapar kunskap. Självklart måste allt som sprids vara upphovsrättsenligt; därför är ansatsen till en gemensam upphovsrätt i sig viktig. Problemet är att i det förslag som föreligger ställs fundamentala principer om kunskapsdelning på ända. Användare och plattformar måste kunna bevisa att de får dela kunskap innan uppladdning kan tillåtas. Ytterst få aktörer kommer ha möjlighet att utveckla den programvara som krävs i tid – aktörer riskerar därmed att stämmas. Sammantaget kommer detta att inskränka mångfalden på internet, vilket i slutändan drabbar läsaren.

Annons
Annons

Vi är ingen politisk organisation. Vi brinner för, och är riktigt duktiga på, en sak: att tillgängliggöra kunskap. Samtidigt ser vi hur det förslag som ligger på bordet, framför allt med artiklarna 11 och 13, kommer att förändra det internet som vi känner i grunden med en minskad mångfald och aktivitet som sannolik följd. Wikipedia, den enda webbplatsen av de tio mest besökta som drivs av en ideell stiftelse, bygger på att frivilliga ägnar fritid och engagemang åt att tillsammans bygga världens största encyklopedi. En upphovsrättslagstiftning som motverkar internets ekosystem och som inskränker mångfalden och användbarheten bland internets plattformar kommer på sikt också att inskränka den kunskap som kan spridas på Wikipedia och de andra Wikimediaplattformar vi står bakom.

Därför vill vi verkligen uppmana de svenska ledamöterna av Europaparlamentet att rösta nej till artiklarna 11 och 13, och allra helst direktivet i sin helhet. Det är ännu inte för sent att skapa en gemensam upphovsrätt som understödjer, snarare än undergräver, den digitala utvecklingen av samhället.

Mattias Blomgren
ordförande Wikimedia Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons