Annons

Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet Ytligt – lyft blicken Björn Wiman

Björn Wiman
Björn Wiman Foto: Sofia Runarsdotter

DN:s kulturchef kallar klimatförändringarna för ”världens största nyhet”. I en ny bok har han samlat sina krönikor i ämnet. Engagemanget är lovvärt men angreppssättet är inte meningsfullt, skriver Torbjörn Elensky.

Publicerad

Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet

Författare
Björn Wiman
Genre
Sakprosa
Förlag
Atlantis

178 s.

För inte länge sedan släpptes en ny rapport i USA som fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar ekonomin. Enligt den kommer amerikanerna att drabbas hårt, minst 100 miljarder dollar om året lär klimatförändringarna komma att kosta på några decenniers sikt. Dessutom väntar svåröverskådliga följdeffekter på matpriser, vattenförsörjning, handel och ekonomi. Motsvarande problem finns överallt jorden runt, med åtföljande sociala och politiska oroligheter. Och klimatförändringarna kommer att slå hårdast där beredskapen är sämst, det vill säga i de redan fattigare delarna av världen.

Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman har samlat sina krönikor kring klimatkrisen i den nya boken ”Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet”. Det är lovvärt att uppmärksamma det han med rätta kallar ”världens största nyhet”. Men krönikan är en vansklig genre, utan utrymme för fördjupning eller komplexitet, däremot gärna stilistiskt tjusig, och helst med avslutning som anknyter till öppningen samt namn på kända forskare, poeter, artister och så vidare som virvlar förbi. När krönikor samlas i bokform framträder formens svaghet lite väl tydligt.

Björn Wiman nämner här och där att vi måste ändra livsstil. Men vad innebär det? Att Wiman refererar till vänsterikoner som Antonio Gramsci eller Naomi Klein understryker bara det ytliga i hans behandling av ämnet, inte minst som han samtidigt gärna refererar till upplevelser på egna resor. Räcker det verkligen att övertyga folk om att de alldeles frivilligt ska köpa en elbil och sätta upp solpaneler, och att de ska flyga mindre, när det handlar om ödesfrågor för hela mänskligheten? Kan vi bibehålla demokratin? Hur står sig liberalismen inför denna utmaning? Och hur är det med elbilar och andra alternativ egentligen – de byggs väl inte med tankar och hjärtslag, utan av råvaror som måste grävas upp, sällsynta jordarter, metaller och annat som mestadels finns i de områden som redan exploateras hårdast av multinationella konglomerat, och, ironiskt nog, redan drabbas hårdast av klimatförändringarna?

Annons

Det är inte meningsfullt att beskriva klimathotet som en kamp mellan onda och goda, mellan dem som ”hatar livet” och dem som skriver krönikor i DN.

Lundaprofessorn Alf Hornborg skrev en artikel i våras (The Conversation, 30 april), i vilken han förklarar att alternativa energikällor inte räcker till, för även dessa är beroende av global handel, och det är den globala handeln som är till allra störst skada för klimatet. Kan vi ha frihandel samtidigt som klimatkrisen förvärras? Nej, svarar Hornborg. Själv vet jag inte, vare sig innan eller efter att jag läst Björn Wimans krönikesamling. Detta är också dess problem: jag får inga svar, inte ens en fördjupad diskussion, mest bara namedropping: Malena Ernman, påven, Anders Wijkman ... Och så motpolerna: de populistiska, fascistiska, alt right-rörelserna, mörkrets krafter, som "hatar själva livet".

Om världens viktigaste fråga tillägnas en bok förtjänar den att lyftas fram i all sin komplexitet. Det är inte meningsfullt att beskriva klimathotet som en kamp mellan onda och goda, mellan dem som ”hatar livet” och dem som skriver krönikor i DN. Det är tvärtom att förenkla på ett sätt som öppnar för motståndarsidans motsvarande förenklingar. Ett farligt spel som bidrar till en skadlig dynamik.

Den som verkligen vill motverka de destruktiva politiska krafterna i samtiden måste höja blicken från sin egen krets, sin egen livsstil, och övertygelsen om sin egen förträfflighet, och våga ta i problemen på allvar. Till exempel genom att sätta sig ner och skriva en genomarbetad bok om detta ämne, som uppenbart ligger Björn Wiman mycket varmt om hjärtat. En som inte väjer för svårigheterna. För denna samling är tyvärr inte mycket mer än ett exklusivt visitkort.

Annons
Annons
Annons
Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons