Annons

Zulmay Afzali: Kortsiktig besparing på modersmålsundervisning

Foto: Drago Prulovic/ TT
Under strecket
Publicerad

Gäst | Integration

Det nya politiska styret i Sölvesborg (SD, M, SoL och KD) väljer att reducera kostnaderna för modersmålsundervisning. Det kan snarare komma att kosta mer än det smakar. I stället skulle Sverige behöva effektivisera inlärningen av svenska för SFI-elever genom att ge dem ett antal timmar undervisning i deras modersmål.

SFI-elever ges i dag ingen undervisning på modersmålet. Trots det har jag som modersmålslärare i dari på senare tid hjälpt kollegor i SFI-klasserna när problemen blivit för stora. Det har handlat om att översätta och förklara grammatik och hur språket är uppbyggt.

När jag talar om substantiv, adjektiv, verb möts jag av frågande ansikten – dessa ord och begrepp är lika främmande för eleverna när jag talar om dem på dari som när läraren talar om dem på svenska. Eleverna är vuxna som aldrig har gått i skolan och inte kan läsa eller skriva. Att läsa svenska i en SFI-klass är deras första möte med studier.

Det behövs inte mycket fantasi för att förstå vilken press mötet med dessa elever helt utan skolgång i sina hemländer sätter på SFI-lärarna. Efter två år i SFI-klass klarar de flesta eleverna inte att göra sig förstådda på svenska.

Annons
Annons

Kommuner och arbetsförmedlingen försöker få ut dem på praktik för att de där ska lära sig språket tillräckligt för att klara sig i den svenska vardagen. Men det fungerar inte, det blir en tröstlös historia av misslyckanden för de allra flesta. Jag har träffat personer som levt här i 20 år och varken lärt sig svenska eller haft ett enda riktigt jobb.

Om de SFI-elever som inte har ett fullständigt eget modersmål och inte kan läsa och skriva ges till exempel fyra timmars modersmålsundervisning i veckan, skulle de lära sig svenska snabbare och bättre. Det skulle även göra SFI-lärarnas situation mindre pressad. Dessutom kan modersmålslärarna ge eleverna kunskaper på deras eget språk om hur man lever och beter sig i Sverige, vilket underlättar för dem men också för lärarna som ska lära dem svenska.

Om man inte ger förutsättningar att lära sig språket och inte kan förmedla vad som förväntas av samhällsmedborgarna, då kastar man skattepengar i sjön. Alla integrationsprojekt, allt material översatt till allehanda språk är bortkastade för dem som inte har någon utbildning alls och som inte har en begreppsvärld, en språklig plattform som gör det möjligt att ta in ett nytt språk och ett nytt och annorlunda samhällssystem.

Att exempelvis dela ut datorer och läsplattor i tron att det ska få eleverna att studera mer effektivt är feltänkt; det fungerar bara för dem med god utbildning och studievana, men inte för den kategori jag här talar om.

Min erfarenhet är att modersmålsundervisning är ett effektivt verktyg för att ge unga invandrade elever en god grund att stå på. Att det inte tillämpas också inom SFI när det gäller låg- och outbildade invandrare är ett stort misstag. Integrering och inkludering i samhället har blivit allt svårare att uppnå för dem som kommit hit. En av anledningarna är att så många har kommit på så kort tid.

Här måste man tänka om och utnyttja de resurser som faktiskt finns genom att ta tillvara oss som redan är integrerade och har jobb och kan och vill dela med oss av våra kunskaper som modersmålslärare och som guider in i det svenska Sverige.

Vi kan inte ha tiotusentals, kanske hundratusentals människor som lever utanför samhället och som inte försörjer sig själva utan lever hela sina liv på bidrag. Det är ovärdigt, ohållbart och kommer att sluta med att Sverige inte längre är ett välfärdsland för någon.

För den politiker som vill hushålla med skattebetalarnas pengar, är en minskad modersmålsundervisning därför sannolikt ett skott i foten.

ZULMAY AFZALI är modersmålslärare och skribent.
zulmai.afzali@gmail.com

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons